Opdrachtgevers

Frankelandgroep Schiedam

Training: "Communicatie/Het goede gesprek". 

Argos Zorggroep Schiedam.

Training: "Communiceren met mantelzorgen in complexe familiesituaties."

Vrije School Zutphen.

Studiedagen Onderwijs Ondersteunend Personeel: spontaniteitstheater kernwaarden.

IKAZIA ziekenhuis, Rotterdam.
Trainingen: "Omgaan met agressie en grensoverschreidend gedrag".

Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft.
Trainingen: "Omgaan met agressie en grensoverschreidend gedrag".
Workshop: " 'k Zag twee beren....." interactieve presentatie over agressie op de werkvloer.
Trainingen: "Omgaan met agressie en grensoverschreidend gedrag voor baliepersoneel en beveiliging".

Act of Being in De Herberg (zie flyer)
I.s.m. Drs. Jenny Biemans van De Herberg
Workshop Als Water en Vuur
Open inschrijving in het voorjaar en najaar.

Kwadrantgroep (voormalig:Thuiszorg de Friese Wouden/Stichting Zorgverlening De Friese Wouden Friesland)

 • Training Samenspel met mantelzorg
 • Training 'Motiverende gespreksvoering"voor het gezondheidsbureau
 • Training 'Communicatie en feedback" voor locatie- en afdelingsmanagers
 • Training "managementvaardigheden voor teamcoaches in de (thuis)zorg", 8 modules
 • Training "Agressie en grenzen stellen" Arbo bijscholing
 • Training "Omgaan met agressie basis" voor:
  • Zorgmedewerkers in woonzorgcentra
  • Zorgmedewerkers in thuiszorg
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Kraamzorg
  • Planners
  • Baliemedewerkers
Isis Kraamzorg, Heerenveen

Sioo, Utrecht
Training "Congruentie in communicatie en leiderschap": een speltraining.

Franciscus en Vlietland Groep, Rotterdam/Schiedam
Training "Omgaan met agressie en ander grensoverschrijdend gedrag" voor:

 • Verpleegkundigen
 • Spoedeisende hulp
 • Dagbehandeling
 • Poliklinieken
 • Vrijwilligers
 • Artsassistenten.


 I.s.m. Drs. Geuk Schuur, Andragogische Projecten.
Training "Feedback op de werkvloer".

Weerwerk, Groningen
Training "Klantvriendelijkheid".

Lotusgroep Wezep, Wezep
Training "Spelen van veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen".

Emergo, Bussum
Training "Assertiviteit" i.s.m. Drs. Francis Verbeek.

Regio Centraal Groningen
"Telefoontraining".

VEM Stichting voor vrouw en emancipatie, Groningen
Training "Rollenspellen in de volwasseneneducatie".
Training "Presenteren".
Training "Vrouw en veiligheid".
Training "Hoe zeg je wat je denkt". (assertiviteit).

Technica 10
Training "Samenwerken en presenteren".

Stichting Kindervakantiespelen
"Dramatraining voor vrijwilligers".

Postnatale Depressie: hoe ga je ermee om?
Open inschrijving