Referenties

Argos Zorggroep Schiedam, 17 april 2024 (vanaf 2017)

De afgelopen jaren hebben veel medewerkers van Argos Zorggroep de training ‘Communiceren met mantelzorgers in complexe familiesituaties (Het goede gesprek)’ gevolgd bij Ebba de Niet en haar team van Act of Being.

Door het gebruik van casussen uit de praktijk en het werken met acteurs waren medewerkers altijd erg enthousiast over de trainingen, welke ook nog eens op eigen locaties werden gegeven.

Het enthousiasme van de medewerkers ging als een lopend vuurtje door de organisatie, waardoor de trainingen altijd goed bezocht waren.

Het warme, deskundige en betrouwbare team van Act of Being maakte dat medewerkers actief deelnamen aan de training en zich kwetsbaar en open durfden op te stellen.

Medewerkers gaven aan dat ze werkelijk wat aan de training hadden en dit goed konden inzetten op de woon/zorggroepen.

Wendy de Munnik,
Coördinator Bij- en Nascholing, Argos Academie dd 17 april 2024.

Ikazia ziekenhuis Rotterdam,  december 2016   Ed Overbeeke, arbocoördinator

In de achterliggende vijf jaar heeft een groot aantal medewerkers van het Ikazia ziekenhuis de training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag gevolgd bij Ebba de Niet en het team van Act of Being. In eerste instanties degenen, die werkzaam zijn op een zogenaamde risico-afdeling maar op latere tijdstippen ook medewerkers van andere afdelingen.

Reacties van medewerkers na het volgen van de training zijn altijd buitengewoon enthousiast.  De volgende opmerkingen horen wij vaak terug:  “professioneel”, “ concrete handvatten gekregen voor de dagelijkse praktijk”, “  veilige leeromgeving”, “een cadeautje”.

Met regelmaat horen wij dat medewerkers die te maken hebben gekregen met agressie zeggen dat zij terug konden vallen op hetgeen zij in de training hebben geleerd en geoefend. Ook de persoonlijke contacten met Ebba buiten de trainingen om worden door ons steeds als uitermate plezierig ervaren.

IKAZIA Ziekenhuis, Rotterdam
Januari 2013
Het volgen van een training bij Ebba de Niet en het team van Act of Being is als een verse warme verse appeltaart met heerlijk geklopte slagroom. Act of Being gaf mij de mogelijkheid verschillende trainingen te volgen. Zo volgde ik de zeer leerzame dagtraining met diverse beroepskrachten uit het Ikazia. En later de meer persoonlijke training on the job. Waarbij ik samen met Ebba en trainingsacteur Noud Jaspers verschillende casuïstieken met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld heb geoefend. Om terug te gaan naar de appeltaart… de training van Ebba en het team van Act of Being geeft al een goed gevoel er aan te mogen beginnen, omdat je weet, je proeft inspiratie, en je beseft als het op is dat je best nog wel een stukje zou willen.

Karen van Veen , Ikazia
Algemeen coördinator kinderzorg en huiselijk geweld


Kwadrantgroep (voorheen Thuiszorg De Friese Wouden), Drachten

2007- 2017


Act of Being (of Ebba de Niet) is een graag geziene trainer in onze organisatie voor de training omgaan met agressie en geweld. Het blijft niet bij een leuke trainingsdag, maar gaat een stapje verder. Deelnemers geven aan dat zij met hetgeen is geoefend en besproken werkelijk aan de slag gaan in de dagelijkse praktijk. Dat is natuurlijk wat wij willen vanuit de organisatie. Medewerkers de handvatten geven om in het dagelijks werk te kunnen reageren in situaties waar een vorm van agressie zich voor doet. Ebba staat voor intergriteit en vertrouwen waardoor onze medewerkers praktijksituaties durven oefenen. Hierbij speelt de kwaliteit van de ingezette acteurs ook een grote rol. Deze acteurs werden ook ingezet bij de communicatietrainingen die Act of being in 2009 voor ons heeft verzorgd. Hierbij werd gekozen voor een zeer praktische insteek met oefenen en vertalen van de verschillende communicatietheorieën die bij de doelgroep al bekend waren. Door het toepassen en vertalen van diverse communicatietheorieën naar de praktijk wordt de communicatietraining een praktische training in plaats van een college over de roos van Leary en de regels van feed back geven.

De Friese Wouden, Drachten.

Isis Kraamzorg, Heerenveen
Een reactie van een medewerkster van Isis Kraamzorg.
"Ik wil even zeggen dat we vandaag een ontzettend leuke cursus hebben gehad, echt super, en dat vond iedereen!
Deze mensen deden het wel zo goed, het was bovendien ook erg gezellig maar bovenal ook heel leerzaam...
En wat heerlijk ook om in de pauze's even bij te kletsen met collega's!
Heel fijn om mee te maken!"

Sint Franciscus Gasthuis/Vlietland, Rotterdam

2009-2015

"De training Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag is goed opgezet: een goede combinatie van theorie en praktijk."

"Een echt prima en leerzame cursus waar precies wordt ingegaan op wat je nodig hebt."


In het Sint Franciscus Gasthuis werken we al jaren zeer prettig samen met Ebba de Niet/Act of Being en de acteurs met wie Act of Being werkt: Noud Jaspers, Toke van Oorsouw, Jan Pentinga en Wiep Lont. Voor groepstrainingen rondom omgaan met grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid en assertiviteit is zij de eerste met wie ik contact opneem! Zowel in de standaardtrainingen als in maatwerktrajecten worden haar persoonlijke stijl en haar vermogen tot aansluiting zeer gewaardeerd door de deelnemers. De deelnemers voelen zich veilig en worden snel gegrepen door de wijze waarop Ebba het spel gebruikt om de vragen van de deelnemers verkennen en hen leert in de praktijk goed voor zichzelf te zorgen.

Leerhuis, afd. bedrijfsopleidingen van het Sint Fransiscus Gasthuis te Rotterdam.